Ana içeriğe atla

*Üniversitemiz içinde öğrencilerinin bireysel beceri, akademik ve entelektüel düzeylerinin yükselmesine katkı sağlayacak, girişimcilik yönlerini geliştirecek, sosyalleşme çabalarına destek olacak çalışmalar geliştirmek ve uygulamalı eğitimler vermek hedefindedir.
*Merkezimiz; Ulusal ve uluslararası ölçekte Sosyal, Tarihi, Kültürel, Eğitim ve Ekonomi alanlarında araştırmalar yapmak, ilgili alanlarda disiplinler arası çalışmalar yaparak kamu ve özel sektör kurumlarıyla ulusal olduğu kadar uluslararası ortak projeler geliştirmek, akademik çalışmalar, projeler gerçekleştirmek ilgili alanlarda çalışan kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek vermek,
*Şehir kimliği ve kültürü oluşumu için Sakarya şehri örneğinde ve çevresi ile ilişkili somut- soyut kültürel miras envanterini geliştirmek, bu amaçla faaliyetler geçekleştirmek, ulusal ve uluslararası ölçekte örnekler oluşturmak amacındadır.