Ana içeriğe atla

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) 19.01.2020 tarihli ve 31013 sayılı Resmi Gazetede merkez yönetmeliğinin yayımlanmasıyla birlikte faaliyete geçmiştir. Merkezimiz; Ulusal ve uluslararası ölçekte Sosyal, Tarihi, Kültürel, Eğitim ve Ekonomi alanlarında araştırmalar yapmak, ilgili alanlarda disiplinler arası çalışmalar yaparak kamu ve özel sektör kurumlarıyla ulusal olduğu kadar uluslararası ortak projeler geliştirmek, akademik çalışmalar, projeler gerçekleştirmek ilgili alanlarda çalışan kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek vermek ve Şehir kimliği ve kültürü oluşumu için Sakarya şehri ve çevresi ile ilişkili somut- soyut kültürel miras envanterini geliştirmek, bu amaçla faaliyetler geçekleştirmek amacındadır. Bunun yanında üniversitemiz içinde öğrencilerinin bireysel beceri, akademik ve entelektüel düzeylerinin yükselmesine katkı sağlayacak, girişimcilik yönlerini geliştirecek, sosyalleşme çabalarına destek olacak çalışmalar geliştirmek ve uygulamalı eğitimler vermek hedefindedir.