Ana içeriğe atla

Üniversitemizin farklı birimlerinde okumakta olan 13 farklı ülkeden 40 öğrencinin katkı ve katılım sağladığı SUBÜ MBM etkinliği 22 Nisan da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK “Ülkemizin dünyaya vereceği mesajları olduğunu söylüyoruz. Bu mesajları da ancak farklı ülkelerden gelecek öğrencilerimiz ile verebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Etkinliğin açılışında Rektör yardımcıları, Prof. Dr. Ali Fuat BOZ ve Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR da yerini aldı. Bu etkinliğin genişleyerek büyümesi konusunda merkezimizin faaliyetlerinin önemine değindiler. Daha geniş katılımlı bir etkinliği beklediklerini ifade ettiler. Merkez araştırmacıları da böyle bir amaçlarının olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere ve katılan ülke delegelerine teşekkür ettiler.

MBM Nedir?

MBM (Model Birleşmiş Milletler), gerçek Birleşmiş Milletler mekanizmasının akademik bir simülasyonudur. İlk MBM (Model Birleşmiş Milletler) St. Lawrence Üniversitesi tarafından 11 – 13 Şubat 1949 yılında düzenlenmiştir. Bayrağı bugün dünyadaki en yaygın prosedürün sahibi olan Harvard Üniversitesi devralmış ve büyük bir akımın öncüsü olmuştur. Delegelerin kendilerine tahsis edilen ülkeleri veya tarihi figürleri rol oynaması bekleniyor, görevleri kendilerini ifade etmek ve temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savunmaktır. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça düzenlenen konferanslar da bulunmaktadır. Özellikle yabancı dil seviyesi, topluluk önünde konuşma, liderlik yeteneği, yaratıcı düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmek için MUN konferansları son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Gençlerin dünyanın ve ülkemizin güncel sorunları için politika üretim süreçlerine dahil olabileceği bir platform sunulmaktadır.  

MBM Prosedürü

Başvuru gerçekleştiren gençlerin her biri bir ülkeye atandıktan sonra, delegelere bir çalışma kılavuzu verilir ve ülkeleri hakkında bilgi edinmeleri beklenir. Ayrıca, komitelerinin üzerinde durduğu konular hakkında bir fikre (ülkeye göre) sahip olmaları bekleniyor. Bu fikirler doğrultusunda delegeler kendi ülke politikaları ışığında bir tartışma ortamı yaratmaya çalışır ve başkan eşliğinde belirlenen kurallara uyularak, sorunların çözüme kavuşturulması istenir. Tüm bunlar baştan ilan edilen komitelerde gerçekleştirilir.

SUBU MBM’de kimler var?

İçinden geçilmekte olan Salgın (Pandemi) sürecinde üniversite öğrencilerimizi aktive etmek amacıyla SUBÜ SAKUM tarafından organize edilmiştir. SADEM’deki öğrencilerin de bu sürece aktif destek vermeleri sağlanmış, onlara da Türkçeleri için pratik yapma imkânı sunulmuştur. Bu sayede katılımcı ülke sayısı artmıştır. 13 farklı ülkeden 40 SUBÜ öğrencisi dünyanın farklı ülkelerini temsil etmişlerdir. Öğrencilerimiz, empati becerisi, politik okuryazarlık konusunda kendilerini geliştirecek, müzakere yapmak, güncel bir soruna odaklanmak ve tarihsel süreci anlamak konusunda avantaj elde etmişlerdir.

Hedef nedir?

Etkinlik sonrasında hazırlanacak rapor, rektörlük makamına sunulacak, yerel ve ulusal basına servis edilecektir. Oluşacak rapor bağlamında yine dijital platformda alan uzmanı akademisyenlerin katılacağı bir çalıştay tertip edilmesi planlanmaktadır. Bu çalıştay sonrasında oluşacak ve sosyal sorunlara odaklanacak rapor ülkemizde konu ile ilişikli ve yetki sahibi kamu üst kurumlarına sunulacaktır.

SUBÜ -SAKUM tarafından organize edilmiştir

SAKUM araştırmacıları ve öğrenci ekibi ile SADEM hazırlık öğrencileri ile üniversitemizin farklı fakültelerinde (Teknoloji- Turizm)- (2 adet SAÜ Katılımı var, Gıda Mühendisliği) okumakta olan öğrencilerimiz delege olarak bulundular, 13 farklı ülkeden 40 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her biri dünyanın farklı ülkelerini temsil etmişlerdir. Çalışma kağıtları ekibimiz tarafından gönderilmiştir.

Etkinlik sırasında İki komite çalışmıştır;

1.     WHO- Dünya Sağlık Örgütü (Pandemi Konuşuldu.)

2.     UNICEF (Dünya Çocuk Fonu)

Her komitede 15 öğrencimiz bulundu. 2 komite eş zamanlı oturum yaptı. Eş zamanlı olarak teknik ekip sorumluluğunu divan kurulları, akademik ekip ve teknik ekip olarak 10 öğrencimiz çalışmıştır.

Resimler